Giới thiệu về

VICTORIA

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Chúng tôi cung cấp

Sản phẩm

Sách giáo khoa

Sách giáo khoa do nhà xuất bản Macmillan sử dụng rất nhiều các phương pháp tiếp cận với kỹ năng đọc, viết và nói như cách dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Mỹ.
Cấu trúc ngôn ngữ được giới thiệu và thực hành để cung cấp cho một nền tảng vững chắc về ngữ pháp ngay từ đầu.

Danh mục sách

Sách & Tài nguyên khác

Sách nhà xuất bản Macmillan là tập hợp các kiến thức được đánh giá ở mức độ advanced và thích hợp cho những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về ngôn ngữ.

Tìm hiểu thêm

Thiết bị giáo dục

Sách áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại và hiệu quả, là bước phát triển từ CLT (Communicative Language Teaching) – đường hướng giao tiếp lên thành ICLT (Intercultural Communicative Language Teaching) – đường hướng giao tiếp liên văn hóa.

Tìm hiểu thêm

Ngoài ra chúng tôi còn là đơn vị tổ chức

Cuộc thi Trạng Nhí

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với

Các đối tác toàn cầu