TẦM NHÌN VICTORIA

Với tâm huyết và niềm đam mê, bằng khát vọng tiên phong và đổi mới, có chiến lược lâu dài - bền vững. Victoria quyết tâm tạo dựng nên một doanh nghiệp năng động, hiệu quả, vững mạnh, phấn đấu trở thành một trong những tổ chức giáo dục có uy tín, một địa chỉ đào tạo ngoại ngữ tin cậy, cùng đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong hệ thống quốc dân. Góp phần nâng tầm trí tuệ Việt.

Tin tức

Thành lập Công đoàn cơ sở - Bước tiến quan trọng trong sự phát triển của Victoria

13/10/2016

Việc thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ đã Ban lãnh đạo công ty xác định trong định hướng và chiến lược phát triển. Đây sẽ là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo và.