Macmillan Dex the Dino Plus là bộ sách gồm 3 cấp độ dành cho đối tượng trẻ mầm non từ 3 đến 6 tuổi. Lấy ý tưởng từ hành trình khám phá cuộc sống của chú khủng long Dex cùng những người bạn, hai tác giả Sandie Mourao và Claire Medwell đã mở ra một…