Bộ sách được nhóm tác giả gồm Thạc sĩ Hoàng Tăng Đức (chủ biên) và Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường phát triển từ phiên bản gốc Macmillan Next Move Starter do các tác giả Amanda Cant, Mary Charrington viết, đảm bảo các yêu cầu trong Chương trình Làm quen tiếng Anh lớp 1 2 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 v/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Tiếng Anh 1 – Macmillan Next Move là bộ sách giáo khoa do Công ty CP ĐT&PT Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria liên kết xuất bản cùng NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.


Tiếng Anh 1 – Macmillan Next Move được thiết kế và xây dựng theo quan điểm hướng tới việc hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh. Trong đó, hai kĩ năng Nghe và Nói được chú trọng và ưu tiên trong quá trình giảng dạy, các kĩ năng Đọc và Viết được luyện tập kết hợp để giúp học sinh được phát triển đồng đều nhất. Theo quan điểm đó, hệ thống các chủ đề, chủ điểm được giới thiệu có liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa và phù hợp với môi trường học tập, sinh hoạt của học sinh. Bên cạnh đó, nội dung các môn học khác cũng được lồng ghép, tích hợp ở mức độ cơ bản.