Ngày 12 – 01 – 2021, tại Trường Tiểu học thực hành Sư Phạm, Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xuất bản phẩm Giáo dục Victoria tổ chức hội nghị “Tập huấn giáo viên theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất trên…