Giám đốc tổ chức

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.1 Là Thành viên Ban Tổ chức kế hoạch;
1.2 Chủ trì, phối hợp tham mưu và giúp HĐQT, Ban TGĐ xây dựng định hướng chiến lược phát triển: Mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp….
1.3 Chủ trì, phối hợp tham mưu và giúp HĐQT, Ban TGĐ xây dựng các Dự án đầu tư phát triển hạ tầng, các hạng mục đầu tư cơ bản.
1.4 Chủ trì, phối hợp tham mưu và giúp HĐQT, Ban TGĐ hoạch định tài nguyên ( tổ chức, bộ máy, con người, tài chính, tài sản)
1.5 Chủ trì, phối hợp tham mưu và giúp HĐQT, Ban TGĐ xây dựng tổ chức, bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức vận hành, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh, Đề xuất điều chỉnh, hợp nhất, chia tách, thành lập mới; định biên nhân sự, cơ cấu nhân sự, quy hoạch cán bộ; xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn chức danh, định vị vị trí; Xây dựng chính sách tiền lương, quy chế lương, thưởng hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Chủ trì, phối hợp tham mưu và giúp HĐQT, Ban TGĐ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các thủ tục có liên quan để thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện;
1.6 Chủ trì, phối hợp tham mưu và giúp HĐQT, Ban TGĐ xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo nhân sự.
1.7 Chủ trì, phối hợp tham mưu và giúp HĐQT, Ban TGĐ xây dựng hệ thống quy trình, quy chế, quy định quản trị nội bộ, nội quy công ty, ban hành các mẫu biểu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.
1.8 Chủ trì, phối hợp và giúp HĐQT, Ban TGĐ xây dựng hệ thống phần mềm, ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kiểm soát và quản trị, xây dựng hệ thống giải pháp thúc đẩy, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác.
1.9 Giúp HĐQT, Ban TGĐ lập kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, năm, tham mưu, tư vấn và giúp HĐQT, Ban TGĐ thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Chủ trì thực thiện các nghị quyết, chỉ thị của Hội đồng quản trị, các quyết định của ban TGĐ.
1.10 Thiết lập các mối quan hệ đối nội, đối ngoại; Trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, công an, an ninh để thực hiện các công việc có liên quan đến hồ sơ pháp lý hoạt động của công ty; Xây dựng các mối quan hệ với đối tác, khách hàng phục vụ hoạt động kinh doanh; Chủ trì huy động, quản lý và điều phối toàn bộ lực lượng trong công ty để thực hiện các nhiệm vụ chung;
1.11 Giúp HĐQT, Ban TGĐ tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị khối/phòng thực hiện vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
1.12 Trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Phòng Hành chính công ty và công tác hành chính tại các chi nhánh, trung tâm, văn phòng đại diện về công tác quản lý hành chính, tuân thủ, văn phòng làm việc, đầu tư mua sắm và quản lý tài sản, quản lý kho, phương tiện, trang thiết bị tại văn phòng, văn phòng phẩm...
1.13 Trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Phòng Truyền thông về quản lý, phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty và hoạt động truyền thông tại các chi nhánh, trung tâm, văn phòng đại diện
1.14 Trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Phòng Tài chính kế toán công ty và các chi nhánh, trung tâm, văn phòng đại diện về định mức chi phí, kiểm soát chi tiêu nội bộ, thẩm định giá, thực hành tiết kiệm, báo cáo thuế.
1.15 Trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Khối giáo vụ về công tác xây dựng hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của tổ giáo viên, quy trình, quy chế, quy định quản lý giáo viên.
1.16 Cùng với GĐ Nhân sự tổ chức các nhiệm vụ hướng tới nội bộ. Cùng với GĐ Kinh doanh hạch toán chi phí cho hoạt động chung của công ty.
1.17. Chủ trì công tác tổ chức các cuộc họp giao ban, các hội nghị toàn thể của công ty.
1.18 Tham gia hội đồng tuyển dụng, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng tiền lương.
1.19 Quản lý chuyên viên thuộc quyền, Cơ sở vật chất, thiết bị của công ty giao.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

1. Lương và phúc lợi:
- Lương: 12 - 15 triệu/tháng.
- Thu nhập gồm: lương, thưởng doanh thu; thưởng tháng/ quý/ năm của công ty. Cơ chế trả lương công bằng, cạnh tranh. 
2 . Cơ hội thăng tiến:
- Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn.
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao
3 . Chế độ phúc lợi:
- Thưởng vào dịp ngày lễ, tết.
- Được tham gia hoạt động nghỉ mát, Teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ...
4 . Môi trường làm việc:
- Môi trường năng động, sáng tạo. 
- Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp.
- Khuyến khích tính tự chủ, độc lập và sáng tạo trong công việc của CBNV.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1 . Yêu cầu kiến thức/kĩ năng/kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp đại học/sau đại học các chuyên ngành: QTKD, Kinh tế, marketing, Quản lý doanh nghiệp. 
- Có kinh nghiệm 05 năm trở lên vị trí Giám đốc quản lý dự án, điều hành hoặc Giám đốc Kinh doanh, Trợ lý HĐQT, Trợ lý TGĐ tại các doanh nghiệp từ 100 lao động trở lên.

2 . Yếu cầu về năng lực:
- Hiểu biết sâu rộng về quản trị kinh doanh, quản lý con người, có khả năng định hướng tốt, có năng lực thu hút- tạo ảnh hưởng.
- Biết cách xử lý và giải quyết nhanh, hiệu quả các tình huống liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Khả năng soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, báo cáo. 
- Am hiểu về các lĩnh vực cơ bản trong doanh nghiệp: Tổ chức bộ máy, Kinh doanh, Marketing, Pháp lý, Tài chính, Quản lý điều hành. 
- Trung thực và chính trực trong suy nghĩ, hành động.

YÊU CẦU HỒ SƠ:

- Sơ yếu lý lịch

- Sổ hộ khẩu

- Giấy khai sinh

- Các bằng cấp có liên quan

HẠN NỘP HỒ SƠ:

30/11/2016

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Đinh Trọng Hoàn - 0902 586 628

Email: hoandt.victoria@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Vietinbank, số 08 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy