Hiện tại Victoria đang cần tuyển dụng 19 vị trí trên 10 tỉnh thành TẢI CV MẪU
STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Nơi làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Ứng tuyển
06
3
Hà nội
29/04/2018
07
2
Hà nội
29/04/2018
08
3
Hà nội
29/04/2018
09
1
Hà nội
29/04/2018
12
2
Hà nội
29/04/2018
13
2
Hà nội
24/04/2018
Design by phpvngo.com