Hiện tại Victoria đang cần tuyển dụng 9 vị trí trên 10 tỉnh thành TẢI CV MẪU
STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Nơi làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Ứng tuyển
05
2
Hà nội
29/04/2018