Tin nội bộ

Thành lập Công đoàn cơ sở - Bước tiến quan trọng trong sự phát triển của Victoria

Thành lập Công đoàn cơ sở - Bước tiến quan trọng trong sự phát triển của Victoria

Được sự chấp thuận của Liên đoàn lao động Quận Bắc Từ Liêm, được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty, ngày 02102016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp Đoàn viên Công đoàn. Ban chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí, do ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch.