Tổ chức - Bộ máy

Tổ chức bộ máy tinh gọn, khoa học - Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận đã  tạo cho Victoria một sức mạnh vô cùng lớn trong quá trình hoạt động.

 

 

 ( Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria)

Design by phpvngo.com