Lịch sử phát triển

Được thành lập từ năm 2008, với sứ mệnh thúc đẩy và thay đổi tư duy về đổi mới phương pháp giảng dạy và học, tạo cho học sinh một môi trường ngôn ngữ, xây dựng phong trào học tập sâu rộng trong các nhà trường và xã hội, sau 9 năm nỗ lực không ngừng, Victoria đã khẳng định được tên tuổi, thương hiệu của mình thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng, tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần tích cực vào công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập. 

Chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 9 năm phát triển của Victoria.