GIỚI THIỆU CHUNG

 

THÔNG TIN CÔNG TY

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VICTORIA

Tên giao dịch quốc tế: VICTORIA EDUCATION AND TRAINING JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VICEDU., JSC

Logo:

LĨNH VỰC KINH DOANH

Victoria xác định lĩnh vực kinh doanh then chốt và chủ yếu là giáo dục và đào tạo.

 

TẦM NHÌN

Với tâm huyết và niềm đam mê, bằng khát vọng tiên phong và đổi mới, có chiến lược lâu dài - bền vững. Victoria quyết tâm tạo dựng nên một doanh nghiệp năng động, hiệu quả, vững mạnh, phấn đấu trở thành một trong những tổ chức giáo dục có uy tín, một địa chỉ đào tạo ngoại ngữ tin cậy, cùng đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong hệ thống quốc dân. Góp phần nâng tầm trí tuệ Việt.

SỨ MỆNH

For a bright Future - Cho một tương lai tươi sáng

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Victoria lấy khách hàng làm trung tâm; Mọi hoạt động đều hướng tới khách hàng; Sự hài lòng của khách hàng là động lực thúc đẩy Victoria hành động. Chính khách hàng mới tạo nên giá trị của Victoria.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Victoria không ngừng lao động sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm đào tạo chất lượng cao, thỏa mãn tối đa nhu cầu của các lực lượng xã hội. Hỗ trợ và thúc đẩy việc thay đổi tư duy và đổi mới phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ. Xây dựng phong trào học tập, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ có đầy đủ tri thức và năng lực để lập nghiệp, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

4T: TIN TƯỞNG - TÂM HUYẾT - TRÍ TUỆ - TÔN TRỌNG


TIN TƯỞNG

Victoria luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu, lấy sự tin tưởng, sự tín nhiệm làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ danh dự của chính mình.

Lấy chữ Tín để đảm bảo sự cam kết đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng.

Lấy chữ Tín để xây dựng văn hóa con người Victoria, ở đó mọi người đều được tin tưởng giao việc và hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đúng cam kết là tiêu chí hàng đầu để đạt được sự tín nhiệm.

TÂM HUYẾT

Victoria lấy chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng trong kinh doanh. Luôn đề cao và thường xuyên duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

Lấy chữ Tâm để định hướng hành vi, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chuyên viên, giáo viên. Mỗi cán bộ, chuyên viên, giáo viên, nhân viên là tấm gương đạo đức mẫu mực, trong sáng.

TRÍ TUỆ

Victoria coi TRÍ tuệ, sự sáng tạo và chất lượng hàng đầu trong từng sản phẩm. Đội ngũ của Victoria là tập hợp những con người tinh hoa để làm nên những sản phẩm tinh hoa; mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, nhân viên đều có cơ hội làm việc và tỏa sáng; mỗi thành viên là tấm gương tự học và sáng tạo.

TÔN TRỌNG

Victoria luôn lấy khách hàng làm TRỌNG, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công. Tôn chỉ hành động của Victoria là: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng khách hàng. Làm việc và hợp tác trọng sự tôn trọng.

4C: CHUYÊN NGHIỆP - CẢI TIẾN - CHIA SẺ - CÔNG BẰNG

CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ Victoria được xây dựng để trở thành những con người của công việc, sự chuyên nghiệp thể hiện trong cả tư duy và hành động. Tác phong nhanh nhạy, tư duy sắc bén, phương pháp khoa học cộng với kiến thức chuyên sâu để giải quyết vấn đề.

Đồng bộ nhất quán trong ý tưởng, cách thức tổ chức công việc để đạt được mục tiêu đề ra, mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

CẢI TIẾN

Sự sáng tạo, đổi mới tư tư duy đến hành động là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Victoria coi trọng sự sáng tạo, luôn khuyến khích sự tìm tòi, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra những giá trị: Chỉ có sáng tạo mới tạo nên giá trị và sự phát triển.

CHIA SẺ

Victoria luôn nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội; Victoria luôn hành động với tinh thần chia sẻ, tinh thần tương thân, tương ái. Đề cao tinh nhân văn, coi trọng sự chia sẻ với cộng đồng xã hội, với đối tác, với khách hàng. Tại Victoria công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ và hậu phương luôn được quan tâm chu đáo, được gắn kết bền vững.

CÔNG BẰNG

Việc tạo ra những chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng, chính sách lao động đảm bảo sự công bằng trên toàn hệ thống là trách nhiệm của Victoria.