Đối tác phát triển

Trong quá trình hình thành và phát triển của Victoria, chúng tôi luôn lựa chọn và hợp tác cùng các đối tác hàng đầu trong nước cũng như quốc tế để đem lại những sản phẩm chất lượng nhất tới học sinh cũng như quý khách hàng.

( Các đối tác tiêu biểu của Victoria)

Trong lĩnh vực đào tạo chúng tôi nhận được sự hợp tác, cố vấn của những Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học.

 

 

 ( Đội ngũ cố vấn chính của Victoria)